សម័យឌីជីថលវាអ៊ីចឹង មិនបាច់បរិយាយ ក៏ដឹងដែរ!!!!

សម័យឌីជីថល វាយលុកលើពិភពលោក ប្រទេសណាដូចប្រទេសណា ធ្វើឱ្យមនុស្សងប់នឹងស្មាតហ្វូន ។ នៅក្នុងគ្រួសារប្តី ប្រពន្ធ កូន ៃម៉្ងៗតិចម៉ោងណាស់ដែលបានប្រាស្រ័យរកគ្នា កូនផ្សេង ម៉ែឪផ្សឹង ភ្នែកម្នាក់ៗសំលឹងតែទូរស័ព្ទ សឹងតែភ្លេចបាយទឹក ។ នៅតាមទីសាធារណៈ ការរង់ចាំរថយន្តក្រុង រថភ្លើង ដើរតាមផ្លូវ ដើរបណ្តើរ មើលទូរស័ព្ទបណ្តើរ សូម្បីគូសង្សារកំពុងជញ្ជក់មាត់គ្នា ក៏ដៃឆ្លៀតកាន់ទូរស័ព្ទមើលដែរ ហើយមិនថាមនុស្សចាស់ ក្មេង ប្រុស ស្រី គឺស្មើដៃគ្នាទាំងអស់ ។ ខាងក្រោមនេះយើងបានប្រមូលរូបពីវេបផ្សេងៗមកបង្ហាញ ចង់បញ្ជាក់ថា «ការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាក្នុងសង្គមគ្រួសារ ភាគច្រើនហាក់លែងមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយសមាជិកគ្រួសារខ្លួន ដោយសារម្នាក់ៗយកទូរស័ព្ទជាត្រីមុខទៅហើយ ។

Loading...