មីយ៉ាន់ម៉ាពង្រាងច្បាប់ បុរសណាធ្វើឱ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ត្រូវជាប់គុក ៧ ឆ្នាំ

A couple walks in the Inya Lake Park in Yangon on December 28, 2016. Myanmar's government is drafting a law that could see men jailed for up to seven years for getting a woman pregnant but not marrying her, a senior official said on December 28. / AFP PHOTO / Ye Aung THU

លោក ណដថាវ៉ា អគ្គលេខាក្រសួងសង្គមកិច្ចមីយ៉ាន់ម៉ា (ភូមា) បាននិយាយប្រាប់ពីពង្រាងច្បាប់ស្តីពីការការពារស្ត្រីមានស្ត្រីពោះ គឹ ប្រសិនបុរសណាធ្វើឱ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ហើយមិនព្រមទទួល មិន មិនរៀបការ នឹងត្រូវមានទោសជាប់ពន្ធនាគារ ៧ ឆ្នាំឡើងទៅ ។

ពង្រាងច្បាប់នេះ នឹងផ្តល់សារសំខាន់ដល់សិទ្ធិស្ត្រីច្រើនឡើង និង ចាប់កំហុសទៅលើបុរសជាអ្នកប្រព្រឹត្ត អ្នកប្រើអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ និង ការពារស្ត្រីពីការគំរាមចាប់រំលោភ ហើយនេះក៏ជាឱកាសបើកផ្លូវ ឱ្យនារីងាយស្រួលប្តឹង ។

Image may contain: one or more people

ប្រសិនបើពង្រាងច្បាប់នេះត្រូវសភាអនុម័តហើយ នោះបុរសដែលបានរស់នៅជាមួយគ្នា ហើយមិនព្រមរៀបការ ត្រូវមានទោសជាប់គុក ៥ ឆ្នាំ ហើយបើដេកជាមួយគ្នា ធ្វើឱ្យនារីនោះមានផ្ទៃពោះ តែមិនព្រមរៀបការ ត្រូវមានទោសជាប់គុក ៧ ឆ្នាំ ៕   ពិជិតរដ្ឋ (ខាវស៊ុត)


Image may contain: one or more people

 

Loading...