ភ្ញាក់ខ្លួនទៅ អ្នកចូលចិត្តទទួលទានវីតាមីន C  វាកើតជំងឺ…

ក្រុមគ្រូពេទ្យបានស្រាវជ្រាវរកឃើញថា ការទទួលទានវីតាមីន C (ថ្នាំគ្រាប់) លើសកម្រិត នោះអាចបង្កើនគ្រោះថ្នាក់មានក្រួសក្នុងម្រងនោម ២ ដង នៃអ្នកមិនប្រើ ហើយបុរសគ្រោះថ្នាក់ជាងនារី  ។

Image may contain: food

Image may contain: food

ក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតថៃបានធ្វើពិសោធ និង តាមដានលទ្ធផល ដោយយកកម្រិតប្រើ ១០០០ មិល្លីក្រាម នោះឃើញថា បុរសមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងជាងនារី  ប៉ុន្តែការទទួលទានវីតាមីនរួមមិនមានបញ្ហាអ្វីឡើយ ។ ចំពោះនារីវិញ បើកើត គឺបណ្តាលមកពីមូលហេតុរលាកតម្រងនោម និង អ័រម៉ូន ទៅវិញទេ ។

Image may contain: one or more people

Image may contain: food

ទោះយ៉ាងណា គ្រូពេទ្យបានផ្តល់ឱវាទ ពីការទទួលទានវីតាមីនមិនបណ្តាលឱ្យគ្រោះថ្នាក់ គឺការហូបវីតាមីនតាមបែបធ្មជាតិ និង ហូបតាមវេជ្ជបញ្ជារបស់លោកគ្រូពេទ្យ រួមទាំងផឹកទឹកឱ្យបានច្រើនផង ៕ តាមប្រភព ដេលីញូវ ដោយ ពិស្សុត

Image may contain: fruit and food

Image may contain: fruit

Loading...