៨ ចំណុចជាពលរដ្ឋឌីជីថល

បច្ចេកវិទ្យាថ្ងៃពុធ ទី31 ខែមករា ឆ្នាំ2024 ម៉ោង 7:17 នាទី ល្ងាច

ដោយ សូរ្យសែង៖

នៅពេលដែលអ៊ីនធឺណេតដើរតួនាទីក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សក្នុងសម័យនេះ ការផ្លាស់ប្តូរជាច្រើនបានកើតឡើងមិនដូចការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាក្នុងយុគសម័យផ្សេងទៀតនោះទេ វាជាការទំនាក់ទំនងឆ្លងទ្វីប ការបើកហាងតាមបណ្តាញអនឡាញ ជាដើម ដូច្នេះហើយទើបបង្កើតពលរដ្ឋក្នុងសម័យនេះហៅថាពលរដ្ឋឌីជីថល។ ពលរដ្ឋឌីជីថលគឺជាក្រុមមនុស្សដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ ។ មានការយល់ដឹងអំពី បច្ចេកវិទ្យា និងប្រើប្រាស់វាដើម្បីផ្លាស់ប្តូរសង្គមឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។

តើអ្វីជាពលរដ្ឋឌីជីថល(Digital Citizenship)?

Digital Citizenship គឺជាគោលគំនិតនៃការអនុវត្តដែលអនុញ្ញាតឱ្យពលរដ្ឋរៀន និងមានសមត្ថភាពប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលដោយឆ្លាតវៃ មានការគ្រប់គ្រង ត្រូវបានដឹកនាំដោយខ្លួនឯង រួមទាំងការដឹង និងអាចការពារខ្លួនអ្នកពីហានិភ័យផ្សេងៗ ដែលអាចកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល រួមទាំងការគោរពសិទ្ធិខ្លួនឯង និងអ្នកដទៃ មានទំនួលខុសត្រូវសង្គមផងដែរ។

ពលរដ្ឋឌីជីថលគួរតែមានជំនាញ និងចំណេះដឹងឌីជីថលច្រើន ដែលនឹងជួយឱ្យរស់នៅក្នុងជីវិតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងយុគសម័យឌីជីថល ដូចជាជំនាញព័ត៌មាន និងជំនាញផ្សេងៗទៀត ដែលនឹងជួយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឌីជីថលដោយការយល់ដឹង និងដឹងពីរបៀបស្វែងរកព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបាន។

ចំណុចសំខាន់ៗចំនួន 8 សម្រាប់ក្លាយជាពលរដ្ឋឌីជីថល នេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករស់នៅក្នុងសង្គមដោយការយល់ដឹង និងសុវត្ថិភាព រួមទាំង៖

  1. ជំនាញសម្រាប់រក្សាអត្តសញ្ញាណល្អ (អត្តសញ្ញាណពលរដ្ឋឌីជីថល) សមត្ថភាពក្នុងការបង្កើត និងគ្រប់គ្រងរូបភាពខ្លួនឯងជាវិជ្ជមាន និងជាក់ស្តែងនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម។ ទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាព កុំប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ និងបំពានក្រមសីលធម៌។
  2. ជំនាញក្នុងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាក្នុងពិភពឌីជីថល (Screen Time Management) អាចគ្រប់គ្រងពេលវេលា និងគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងនៅក្នុងពិភពអនឡាញប្រកបដោយតុល្យភាព និងក្នុងជីវិតពិត។ជំនាញក្នុងការដោះស្រាយជាមួយការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិត (Cyberbullying Management) មានសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយ ទប់ស្កាត់ និងមានភាពស៊ាំនឹងការគំរាមកំហែងនៅក្នុងពិភពអ៊ីនធឺណេតដោយសមរម្យ ដោយមិនប្រើអារម្មណ៍។
  1. ជំនាញសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក (Cybersecurity Management) សមត្ថភាពក្នុងការការពារការលួចទិន្នន័យ ឬការវាយប្រហារនៅក្នុងពិភពអនឡាញ ដូចជាការកំណត់ពាក្យសម្ងាត់ផ្សេងៗដើម្បីឱ្យមានសុវត្ថិ ភាព។
  2. ជំនាញគ្រប់គ្រងភាពឯកជន៖ រក្សាភាពឯកជននៅក្នុងពិភពអនឡាញរបស់អ្នក និងអ្នកដទៃ សម្រាប់សុវត្ថិភាពព័ត៌មាន
  3. ជំនាញនៃការគិតបែបរិះគន់៖ អាចវិភាគ និងបែងចែកព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ ឬមិនត្រឹមត្រូវ។ វិភាគព័ត៌មានមានប្រយោជន៍ ដោយប្រើការវិនិច្ឆ័យ និងការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវ ដូចជារូបភាពដែលបានកែសម្រួលផ្សេងៗ។
  4. ជំនាញគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ សមត្ថភាពក្នុងការគិតលេខឌីជីថល (Digital Footprint) យល់ថាពិភពឌីជីថលនឹងតែងតែបន្សល់ទុកដាន និងប្រវត្តិសាស្ត្រ នេះអាចប៉ះពាល់ដល់អនាគត និងរបៀបរស់នៅរបស់អ្នក។
  5. ជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដោយការយល់ចិត្ត និងកសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកដទៃ (Digital Empathy) មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកតាមអ៊ីនធឺណិត មានជំនួយទៅវិញទៅមក។

ហាមធ្វើការចម្លងអត្ថបទ ដោយមិនមានការអនុញ្ញាត្តិ។

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយយើងឥឡូវនេះ

អត្ថបទប្រហាក់ប្រហែល


ពាណិជ្ជកម្ម

អត្ថបទថ្មីៗ

អត្ថបទពេញនិយម